September 19, 2020

Verkeerregelen & afstand houden!

Verkeerregelen & afstand houden!

Verkeersregelaars en verkeersmaatregelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Waar er gewerkt wordt aan de weg of waar een evenement georganiseerd wordt, worden verkeersregelaars ingezet ten behoeve van de verkeersveiligheid. Met de huidige problematiek; Covid-19 en daarmee de 1,5 meter afstand houden, is veiligheid belangrijker dan ooit. ‘Houd afstand’ roept de Minister-President herhaaldelijk in zijn toespraken.

Hoe zorgt Bureau Verkeersregelaar Nederland dat haar medewerkers 1,5 meter afstand houden van fietsers, automobilisten en voetgangers?In eerste instantie werken we vanuit verschillende certificeringen waarin het uitreiken van PBM’s een must is. Een verkeersregelaar krijgt bij indiensttreding niet alleen een voorlichting maar ook meteen alle persoonlijke beschermingsmiddelen. De eerste stap is daarom; de PBM’s uitbreiden. We zorgen dat de medewerkers zoveel mogelijk aanvullende beschermingsmiddelen krijgen,zoals mondkapjes en handschoenen. Uiteindelijk bepalen de werkzaamheden welke PBM’s ze op het moment nodig hebben.

Maar het gaat veel verder dan enkel onze medewerkers preventief ‘bewapenen’ met persoonlijke beschermingsmiddelen. Op het moment dat de 1,5 meter afstand wordt doorgevoerd, ook na 1 september, waar naar alle waarschijnlijk weer evenementen gaan plaatsvinden moeten we voorbereid zijn.

Evenementen en festivals
In het advies naar de evenementenorganisaties en in de planvorming moet opnieuw gekeken worden naar de verhoudingen van de bezettingsgraad per voertuig en de capaciteit rondom de locatie. Voor de verdeling van de vervoersstromen heb je een gemiddelde bezettingsgraad van autovoertuigen, taxi’s, Kiss & Ride,fietsers, standaard ov-bussen, touringcars etc. waar je rekening mee houdt bij evenementen of festivals. De gemiddelde bezettingsgraad gaat door het ‘afstand houden’ veranderen. Dat betekent dat wordt afgeweken van je standaard methodiek die je niet op basis van ervaring, eerdere edities van het evenement of gemiddelde op basis van soortgelijke evenementen kan berekenen.

Infra& Events
Een methode die wij hanteren voor de beoordeling van mobiliteitsmanagement gaat ervan uit dat potentiële risico’s het best geanalyseerd kunnen worden aan de hand van 3 factoren; Omgeving (effect van de vervoersstromen op de omgeving en vice versa), Informatie (inhoud van communicatie)en Organisatie (menselijke rol). Er moet goed gekeken worden naar de (verkeers)maatregelen, handhaving en regulering op basis van mobiliteit en veiligheid, daarmee moet het effect en de risico’s goed omschreven worden met betrekking tot het besmettingsgevaar.  

Het type risico, de kans dat een risico zich manifesteert, het effect dat een risico zich manifesteert, de directe gevolgen en/of uitgestelde gevolgen gevende mogelijkheid tot het treffen van preventie- en of beheersmaatregelen. Mocht het noodzakelijk zijn kunnen wij een maatgevend scenario uitwerken.

Verkeersregelaars voeren hun werkzaamheden 9 van de 10 keer uit op de openbare weg. Het komt niet vaak voor dat een verkeersregelaar in een ‘binnen’ locatie aan het werk wordt gezet, tenzij het een parkeergarage of evenementenhal betreft. Veelal komen ze niet tot fysieke aanraking met andere mensen. Toch wordt het een uitdaging om de 1,5 meter te handhaven tijdens onze werkzaamheden. Verkeersregelaars worden ingezet tijdens evenementen, wegafsluitingen, een om- en om regeling,asfaltering en, bestratingen etc. Tijdens deze werkzaamheden staan ze meestal in contact met weggebruikers. Vooral tijdens evenementen heb je te maken met een hoge intensiteit aan loopstromen en publiek. Tijdens de infrastructurele werkzaamheden hangt dit van de situatie af. In sommige gevallen staat een verkeersregelaar (direct in contact) bij een afzetting waarbij je voetgangers,automobilisten of fietsers moet doorverwijzen maar ook te woord moet staan. Inde meeste gevallen ben je echt ‘verkeer aan het regelen’ waarbij het 1,5 meter afstand houden gehanteerd kan worden (niet direct in contact).

Wat kan Bureau Verkeersregelaar Nederland betekenen?

Hoe dan ook, blijft het 1,5 meter afstand houden een uitdaging. Je ziet nog steeds veel groepen en drukte bij de drukbezochte locaties. Er worden door verschillende gemeentes al maatregelen genomen om drukte bij o.a. speeltuinen,parken, strand boulevards of recreatiegebieden te voorkomen. Bij de totstandkoming van een advies naar bedrijven, organisaties of gemeentes, adviseren we op basis van de drie eerdergenoemde factoren voor de beoordeling van mobiliteitsmanagement, Omgeving; wat is het effect van de vervoersstromen op de omgeving en wat voor effect heeft de omgeving op de vervoersstromen? Informatie; op welke manier communiceren we naar bezoekers van parken, strand boulevards of recreatiegebieden wat de regels zijn?En hoe wordt de inhoud van de boodschap geïnterpreteerd? Organisatie; de menselijke factor.

 

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Stuur ons een berichten wij helpen u geheel vrijblijvend verder!

Meest recente nieuws.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolores.