MVO & Duurzaam beleid

Bij Bureau Verkeersregelaar Nederland is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen losse marketingkreet. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren om de wereld beter achter te laten. De drie P’s, ‘people, planet & profit’ komen daarom terug bij elke beslissing die wij als bedrijf maken. Bureau Verkeersregelaar Nederland is zich bewust van de impact op mens en milieu en zoekt een goede balans tussen people, planet en profit. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s.

Keurmerken en doelen waar wij trots op zijn.

Een focus op duurzaamheid

Wij focussen ons met MVO op het actief toevoegen van waarde aan de samenleving. MVO is geen doel op zich voor ons,maar een continue proces om het steeds weer beter te doen. De winst en voordelen die eruit voortvloeien zijn daarbij een logisch gevolg.  • We geven invulling aan social return. Wij zorgen ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen bij ons. Wij geven niet alleen een kans, wij begeleiden ze ook om ervoor te zorgen dat ze deze kans met beide handen aangrijpen en deze kans behouden;
  • Wij zijn voornemend om 100% van ons wagenpark om te zetten in elektrische voertuigen,op het moment zijn 50%van onze voertuigen elektrisch. Zo dragen wij bij aan een beter milieu;
  • Wij zorgen voor afvalscheiding en hebben hier aparte afvalbakken voor, wij proberen zoveel mogelijk digitaal te werken zonder te hoeven printen om zo het verder terugdringen van de C02 uitstoot te bevorderen en een positieve bijdrage hieraan te leveren;
  • Wij dragen bij aan milieubewuste plannen voor evenementen, om zo duurzaam vervoer te stimuleren