September 19, 2020

Conflicterende verkeersmaatregelen tijdens evenementen

Conflicterende verkeersmaatregelen tijdens evenementen

In het voorbereidingstraject van evenementen worden verschillende plannen ten behoeve van de veiligheid voor het evenement opgesteld. Zo wordt ook een mobiliteitsplan opgesteld. Het doel van een mobiliteitsplan is het in kaart brengen van de verschillende vervoersstromen, het onderzoeken van de(on)mogelijkheden op het gebied van mobiliteit en het zorgen voor zo min mogelijk overlast voor het reguliere verkeer.

Het inzetten van verkeersmaatregelen vormen een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan. De schrijver van het mobiliteitsplan (een mobiliteitsdeskundige) is op de hoogte van de werkzaamheden rondom het evenement. De vraag is of dat voldoend eis. Wij merken dat het tegenwoordig niet alleen belangrijk is om kennis te hebben van de werkzaamheden in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Ook werkzaamheden in aangrenzende gemeenten kunnen invloed hebben op de bereikbaarheid van het evenement.

Welke stakeholders zijn hierin van essentieel belang in het voortraject? Hoe zorg je ervoor dat de bereikbaarheid van het evenement optimaal is?

Bureau Verkeersregelaar Nederland
BVN is verantwoordelijk voor ongeveer 150 klein- en grootschalige evenementen door het hele land. Bij de organisatie van deze evenementen zorgt BVN voor afstemming tussen de verschillende stakeholders zoals gemeenten, GHOR, brandweer, politie,Rijkswaterstaat en/of de provincie.


Afstemming
Verkeersmaatregelen dienen altijd goedgekeurd en afgestemd te worden met de vergunningverleners van de gemeente. De vergunningverleners hebben middels hun adviespartners (verkeerskundigen) inzicht in de werkzaamheden welke plaatsvinden in de gemeente. De vraag is of de ene gemeente op de hoogte is van de werkzaamheden in aangrenzende gemeenten.


Gepland en ongeplande werkzaamheden
Welke risico’s gaan hand in hand met werkzaamheden tijdens evenementen?


Geplande werkzaamheden

Het is mogelijk dat een aannemer in hetzelfde weekend gaat asfalteren,bestraten of andere werkzaamheden gaat uitvoeren, met als gevolg dat de bereikbaarheid van het evenement, de logische route naar het evenement of de hoofd aanrijroute voor bezoekers gestremd wordt. Meestal gaat dit om geplande werkzaamheden welke al geruime tijd bekend zijn en waarvoor een plan is geschreven vanuit de gemeente of de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. De schrijver van het mobiliteitsplan dient hiermee rekening te houden en het mobiliteitsplan zo nodig op aan te passen.

Ongeplande werkzaamheden
Het is mogelijk dat een ‘tijdelijke stremming’plaatsvindt op het station waardoor bezoekers niet kunnen reizen met de trein naar de gemeente van het evenement. Dergelijke ongeplande werkzaamheden zorgen voor overlast. Hoe communiceer je dit naar je bezoekers? Het kan zijn dat de Provinciale weg (hoofd aanrijroute evenement) blank staat na een gesprongen leiding, hoe leidt je de bezoekers ter plaatse om naar het evenement?

Geplande of ongeplande werkzaamheden kunnen van grote invloed zijn op de mate van bereikbaarheid vanhet evenement. Bij geplande werkzaamheden kan de planvorming worden aanpassen zodat de bereikbaarheid van het evenement niet in het geding komt. In geval van ongeplande werkzaamheden komt de bereikbaarheid wel in het geding.

Planvorming
Planvorming is daarom een belangrijk onderdeel van mobiliteit. In de planvorming worden risico’s in kaart gebracht. Tevens worden preventie- en beheersmaatregelen van de risico’s uitgeschreven zodat er in de basis een leidraad nis hoe te handelen tijdens een mogelijke ‘noodscenario’. Hoe goed is een mobiliteitsorganisatie daarop ingericht en met name van belang, hoe wordt daarover nagedacht?

Is enkel het vooraf bedachte plan voldoende? Moet een noodscenario bedacht zijn? Wat is de waarschijnlijkheid van een noodscenario? Of kan het plan worden uitgevoerd omdat de impact naar waarschijnlijkheid klein is?

Russell Wouter(Bureau Verkeersregelaar Nederland)

"Als een van de mobiliteitsadviseurs van Bureau Verkeersregelaar Nederland heb ik bijna dagelijks te maken met het opstellen van mobiliteitsplannen en verkeerstechnische tekeningen. Het belangrijkste in de planvorming vind ik zelf dat goed nagedacht wordt over de eventuele risico’s die een locatie met zich meebrengt. Door hier goed over na te denken, de vooraf bedachte risico’s te analyseren en de juiste beheers- en preventiemaatregelen te nemen kunnen wij een evenement tot een (vooral veilig) succes brengen. Conflicterende maatregelen kunnen een gevolg zijn van een risico. Namelijk wanneer er geen goede afstemming is geweest in het voortraject. Een risicoanalyse is hierin essentieel om dit te kunnen beheersen en voorkomen. Als adviseur bij BVN denk ik graag in oplossingen en mogelijkheden als het gaat om mobiliteit en alle mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen tijdens een evenement."

 

Joey Mahadewsing(Bureau Verkeersregelaar Nederland)

"Een vooraf bedacht plan is essentieel voor je uitvoering. In alle plannen die wij schrijven denken wij verder dan enkel een plan geschreven op de uitvoering. Je moet bedacht zijn op scenario’s die je normaliter niet tegenkomt in je uitvoering. Van alle evenementen die wij als organisatie draaien ben ik verantwoordelijk voor de grootschalige evenementen (tot 50.000 bezoekers) binnen onze organisatie.Tijdens grootschalige evenementen vervul ik doorgaans de rol van mobiliteitsmanager. In deze functie ben ik auteur van het geschreven plan en zorg ik er samen met mijn team voor dat het vooraf bedachte plan op de show-dag op de juiste manier uitgevoerd wordt. Als er afgeweken moet worden van het plan,bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, een ongeluk op de weg of een tijdelijke of definitieve ontruiming, ga ik in gesprek met de organisatie,politie of brandweer en zorg ik dat dit wordt vertaald naar de operatie. Mijn team van coördinatoren zorgt op de werkvloer dat de verkeersregelaars gaan uitvoeren wat wij aan de ‘bovenkant’ hebben afgestemd."

 

Benieuwd wat wij voor uw organisatie op het gebied van mobiliteitsadvisering en planvorming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meest recente nieuws.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolores.