Verkeersplan.

Voor de totstandkoming van het verkeersplan zijn mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement twee belangrijke werkvelden die tijdens de voorbereiding én operationele uitvoering bepalend zijn voor een veilig evenement.

Mobiliteitsmanagement

De mobiliteitsuitdaging is altijd; het vlot en veilig bezoekers bij het evenement krijgen en weer naar huis. Wij leggen de focus altijd op het stimuleren van het openbaar vervoer, uiteraard als de locatie daar geschikt voor is. Wij als mobiliteitsorganisatie streven met de organisatie naar duurzame oplossingen. Daarbij stellen we ook een aantal kritische onderzoeksvragen;

1.     Hoe zorgen we ervoor dat de bezoekers zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer (duurzaam vervoer)?2.     Op welke wijze gaan we bezoekers stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer?
3.     Op welk manier gaan we het aanbod aan openbaar vervoer communiceren met onze bezoekers?
4.     Wat zijn de risico’s van het openbaar vervoer?
5.     Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers buiten de spits om reizen naar het evenement?
6.     Hoe gaan we bezoekers, die nu meteen autovoertuig reizen, verleiden om in ieder geval multimodaal te reizen?
7.     Hoe kenmerken we de gewoonlijke vervoerskarakteristieken van onze bezoekers?

Een verder stadium

In een verder stadium zijn weer andere onderzoeksvragen van belang, niet allen het nadenken over en het stimuleren van het openbaar vervoer, het naar beneden brengen van autoverkeer en de mate van het beïnvloeden is belangrijk. De volgende stappen in het verkeersplan zijn hierin net zo belangrijk. Een voordeel van het stimuleren is, dat wij onze bezoekers kunnen bereiken.

1.     Wat rijdt er nu aan georganiseerd vervoer naar het evenement?
2.     Naar welk percentage bezoekersstreven we, die we willen vervoeren met het openbaar vervoer?
3.     Wat is de risico van het niet inzichtelijk hebben van de te vervoeren aantallen?
4.     Wat is de impact op het regulier openbaar vervoer?
5.     Kunnen we inzicht krijgen in de restcapaciteit van het openbaar vervoer?

Behalve de bereikbaarheid, raakt de grote hoeveelheid bezoekers ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid rondom het evenement.Om de vervoerscomplexiteit verder op te schroeven zijn de volgende punten van belang;

1.     Voetgangersstromen
2.     Parkeercapaciteit
3.     Openbaarvervoerknooppunten

Verkeersmanagement

1.     Hoe wordt het extra aanbod van het verkeer op de weg gemanaged?
2.     Hoe vangen we het uitvallen van toegangswegen op?
3.     Hoe vangen we het uitvallen van doorgaande wegen op?
4.     Hoe vangen we het uitvallen van knooppunten op?
5.     Welke omleidingen stellen we in op het moment dat een van de bovenstaande punten aan bod komt?
6.     Hoe faciliteren we die omleidingen?
7.     Zijn er regelscenario’s nodig?

 Het verkeersplan dat uiteindelijk ten uitvoering komt te liggen moet een integraal plan zijn met de beschrijving van de bovenstaande werkvelden. Daarbij moeten er enkele onderwerpen opgenomen worden in het mobiliteitsplan. Deze onderwerpen leiden tot het operationeel verkeersplan

-         Algemene informatie;
-         Risicoanalyse;
-         Afsluitingen;
-         Openbaar vervoer & georganiseerd vervoer;
-         Tijdelijke verkeersmaatregelen;
-         Operationeel mobiliteitsplan;
-         Mobility Portal;
-         Inzet personeel en middelen;
-         Verkeerstekeningen. 

Bedankt voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Joey Mahadewsing

Commercieel directeur

Heeft u meer informatie nodig? Bel ons geheel vrijblijvend op!