Mobiliteitsvraagstukken

Veiligheidsvraagstukken doen zich dagelijks voor in alle geledingen van de maatschappij en verdienen een aanpak waar veiligheid een centrale positie inneemt.
De adviseurs van Bureau Verkeersregelaar Nederland zijn specialisten op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Het mobiliteitsplan heeft als functie de mobiliteit te bevorderen, en daarbij overlast te beperken voor belanghebbenden. Een essentieel onderdeel is hierbij de verschillende verkeersstromen.

Het mobiliteitsplan beschrijft en onderzoekt de verkeerssituatie rondom uw evenement. Neemt de risico’s grondig onder de loep en stelt belangrijke (verkeers) maatregelen voor in verband met de verkeerscirculatie. Daarbij nemen we alle voorzieningen op in het plan, de fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer, de parkeervoorzieningen en de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de omgeving.

Gestructureerd fases doorlopen met de klant;
in de eerste fase, gaan wij kijken naar de basis. We gaan samen met de klant kijken naar het evenementen en bezoekersprofiel daarbij zijn herkomst en leeftijd essentiele onderwerpen in het bezoekersprofiel van uw evenement.

In de tweede fase, gaan wij kijken naar de uitwerking. We gaan samen met de klant kijken naar het doorstromings- en bereikbaarheidsplan. Is de locatie goed bereikbaar? Is de wegcapaciteit berekend op een goede doorstroming met de te verwachtte bezoekersstroom? Is de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten toereikend?
In de derde fase, gaan we kijken naar het vervoersplan. We gaan samen met de klant kijken naar het vervoersplan. Hoe faciliteren we fietsers, auto’s, voetgangers en het openbaar vervoer? Hoe gaan we deze opvangen en begeleiden?

De laatste fase is de uitvoeringsfase. Door het mobiliteitsplan op te stellen hebben we een goed en allesomvattend plan geschreven en kunnen we deze uitvoeren. Aan de hand van een overzichtstekening ziet de klant waar de verkeersregelaars worden ingezet, waar de tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst worden en hoe de in- en uitstroom in de praktijk wordt uitgevoerd.

Met het oog op het voeren van een beleid inzake verkeer en mobiliteit, inhoudende de verkeers- en vervoerplanning, de verkeersveiligheid en -leefbaarheid, de mobiliteitsbeheersing, de ruimtelijke planning en kwaliteit van de openbare ruimte, stelt Bureau Verkeersregelaar Nederland samen met u een compleet mobiliteitsplan op voor uw evenement of project.
Ons doel is samenwerken, en dat doen we graag met u; de klant. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

null

Joey Mahadewsing

Director of Events

Meer informatie?
Bel direct met onze kantoor:
+ 31 (0)20 76 07 16 0
of vul het contact formulier in:

velden met een * zijn verplicht.