BLVC-Plan

Het BLVC-plan wordt steeds belangrijker in aanloop naar een bouwproject in de infrastructuur. Het beschrijft hoe tijdens de uitvoering van een project wordt omgegaan met de overlast die het project veroorzaakt voor de omgeving. Door in een vroeg stadium na te denken over de effecten op de omgeving kunnen beheersmaatregelen en communicatie integraal deel uitmaken van het project. Door in te spelen op deze belangrijke factoren kan bij de omwonenden en omgeving klachten worden beperkt en voorkomen. Dat levert tijdswinst en dus geld op voor het project. Bureau Verkeersregelaar Nederland kan in dit traject de klant goed begeleiden en adviseren om tot een volledig en compleet BLVC-plan komen dat voldoet aan de eisen van de gemeentes.

Welke onderdelen komen er in het BLVC-plan aan bod?
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn de pijlers van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor bewoners en werken binnen een gebied.
Projecten die zich afspelen op het hoofdnet en in mindere mate het hoofdnet doorlopen volgens de gemeenten het BLVC-proces. Bureau Verkeersregelaar Nederland wilt graag betrokken zijn in de allereerste fase van de planvorming. Want hoe ingrijpender het project voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid is, hoe eerder wij het BLVC-plan moeten opstellen.

Alle BLVC-plannen hebben eenzelfde opbouw. Bureau Verkeersregelaar Nederland schrijft een BLVC-detailplan met detailinformatie. De volgende hoofdstukken komen aan bod in het plan;

A. Toelichting project
B. Omgevingsscan
C. Risicoanalyse
D. Faseringsplan
E. Verkeersmaatregelen (eventueel samen te voegen met faseringsplan)
F. Leefbaarheid
G. Veiligheid
H. Communicatieplan

Het voornaamste reden van het schrijven van het BLVC-plan is veiligheid waarborgen. Naast veiligheid waarborgen is het minste overlast op de meeste veilige manier het beste omschreven in het plan. Als laatst proberen wij de omgeving zo gastvrij mogelijk te benaderen door in de planvorming hier rekening mee te houden.

Ons doel is samenwerken, en dat doen we graag met u; de klant. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

null

Joey Mahadewsing

Director of Events

Meer informatie?
Bel direct met onze kantoor:
+ 31 (0)20 76 07 16 0
of vul het contact formulier in:

velden met een * zijn verplicht.