Missie

Bureau Verkeersregelaar Nederland is een verkeersregelaarsbureau die verkeersregelaars levert voor tijdelijke en permanente verkeersaanpassingen. BVN beheerst van A tot Z het complete proces met betrekking tot evenementen of (infrastructurele) projecten. Onze expertise ligt in het verkeerregelen bij evenementen en infrastructurele projecten. Door goed naar onze opdrachtgevers te luisteren, kan BVN op een goede, georganiseerde wijze het verkeer in goede banen leiden.

100%
Veiligheid

Visie

Regionaal en landelijk gezien is BVN expert op het gebied van verkeerregelen en parkeren bij evenementen of (infrastructurele) projecten. BVN beheerst de hele keten: van verkeerscirculatieplan tot verkeersmaatregelen en verkeersregelaars en levert werk op maat.

De innovatieve omslag die BVN de afgelopen jaren heeft gemaakt op het gebied van verkeersveiligheid en wegaanduiding, begint zijn vruchten af te werpen. Zo behoren dynamisch route- informatiepanelen (DRIP) en motorscooters met zwaailichten tot de nieuwste verkeersvoorzieningen waarvan BVN gebruik maakt

Kwaliteit, betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid staan hierbij gegarandeerd. BVN speelt voor de sector verkeersveiligheid een essentiële rol ten aanzien van landelijke regels en richtlijnen.

Doelstelling

‘Totale ontzorging van het verkeer’

Welke doelstelling ontstaat door het naleven van onze bovengenoemde missie? En hoe willen wij onze doelstellingen halen? Uiteraard moet dit meetbaar zijn. Het moet duidelijk zijn wat wij voor de buitenwereld willen betekenen en hoe.

Door in te zetten op strakke organisatie en een bedrijfsvoering dat gericht is op onze missie, richten wij ons doel op onze klanten van totale ontzorging te voorzien.

De sleutel tot ons succes ligt onder andere aan het onderling schakelen en in staat zijn onze klanten te overtuigen, dat hetgeen wat al jaren als vanzelfsprekend wordt gewaarmerkt niet altijd vanzelfsprekend hoeft te zijn. BVN werkt vanuit partnership: ‘samen’ is hierbij het sleutelwoord.